Καταστατικό του ιστολογίου

1. Μπορεί ο καθένας να γράψει ό,τι θέλει σε αυτόν τον χώρο χωρίς να λογοκριθεί από κανέναν.
2. Όλοι είμαστε ίσοι και μπορούμε να πράξουμε ανάλογα με τις δυνάμεις και τη φαντασία μας.
3. Δεν μας απασχολεί το θέμα του καλού και του κακού.
4. Δεν υπάρχει εδώ μέσα δίκαιο και άδικο.
5. Μίλα όπως σκέφτεσαι.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ατομικά χαρακτηριστικά του Ηγέτη σύμφωνα με τον Stodgill(1974) και πείραμα σε παιδιά

Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη που απαριθμούνται από τον Stodgill είναι:
 • υπευθυνότητα και επιθυμία για επιτέλεση και ολοκλήρωση του καθήκοντος
 • επιμονή στην επιδίωξη των στόχων
 • ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και πρωτοτυπία κατά την επίλυση των προβλημάτων 
 • τάση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε κοινωνικές καταστάσεις
 • αυτοπεποίθηση και αίσθηση προσωπικής ταυτότητας
 • προθυμία να αποδεχτεί ο ηγέτης τις συνέπειες των ενεργειών και των αποφάσεών του
 • ετοιμότητα στο να καταστέλλει και να μειώνει το διαπροσωπικό στρες
 • προθυμία στο να υπομένει τη ματαίωση/απογοήτευση και την καθυστέρηση
 • ικανότητα να επιδρά στη συμπεριφορά άλλων και να δομεί συστήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.
Ένα ατομικό χαρακτηριστικό που έχει βρεθεί να έχει κάποια συστηματική σχέση με την άσκηση του ηγετικού ρόλου είναι η νοημοσύνη.

Πειράματα των Lewin Lippit kai White (1939) σε παιδιά των 10 ετών έδειξαν:
 1. η παραγωγικότητα της ομάδας αυξάνεται κάτω από αυταρχικό κλίμα
 2. η ψυχολογία της ομάδας εξαρτάται από τις αξίες της κοινωνίας στην οποία ζουν: αν η κοινωνία τονίζει τις δημοκρατικές αξίες τα παιδιά είναι πιο δυσαρεστημένα με τον αυταρχικό ηγέτη αν και πιο παραγωγικά, ενώ σε κοινωνία με αυταρχικές αξίες και πρότυπα τα παιδιά είναι ικανοποιημένα με τον ηγέτη 
 3. η ατμόσφαιρα laissez faire, δηλαδή ο ηγέτης που αφήνει πλήρη ελευθερία στα παιδιά και δε συμμετέχει στις εργασίες της ομάδας, ενδέχεται να δημιουργήσει περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά δεν είναι ούτε παραγωγικά ούτε ικανοποιημένα.

2 σχόλια: